aktuální kurzy

Zpět 

1odvaha1bezstrachu.jpg intenzivní kurzy ČAKRATERAPIE aneb poznej sama sebe!

jsou intenzivní individuální sebepoznávácí kurzy pro rozvoj osobnosti..

KNOW-HOW ENERGIE OSOBNOSTI - vše bylo, JE a bude opět energie. Vědomým užitím pozitivní energie, v přítomném okamžiku, TADY a TEĎ, si vytváříme ENERGII pro ŽIVOT jaký chceme mít. Energie a vědomé pozitivní zacházení s energíí je jako (péče o květinu či zahradu). Vyžaduje trvalý a láskyplný přístup, vědomé pečlivé uvědomění si co chceme (vypěstovat) získat, konkrétní cíl, přání a projít uvědoměle celým procesem: 

(mít kvalitní semínka) první fáze uvědomění - myšlenka, přání, cíl,  (zasetí) zažádat, vyslovit přání, poslat univerzu, vesmíru vzkaz co přesně chceme, a taky že si to zasloužíme. (zalevání) tak jako čekáme na blahodárný déšť pro kytičky, tak i my musíme s pozitivní vírou odevzdat to co jsme započali, dát tomu čas (co jsme zaseli nechat to růst), věřit a odevzdat to vesmíru, dát mu čas k vyřízení vaší objednávky. (období růstu) fáze kdy vše má svůj čas - afirmace, pomoc udržovat se v pozitivní energii že je vše jak má být. (hnojení) vděčnost za každý den či sebemenší krůček k našim cílům, čas kdy podpoříme sebe aby jsme nesklouzli k negativitě,( strach, úzkost, nespokojenost atd.) nakonec přijde čas (čas sklízení či trhání) dosažení, vyplnění a uvědomění si svého šťastně pozitivního spokojeného života, čas splněných přání..)

---

Během kurzu je Vám každá lekce ušitá na míru, podle energie, bioritmu, celistvé jedinečné bytosti jakou prostě jste..

---

Lekce jsou zaměřeny na jednotlivé metody i běžné životní situace, vyvolávající, ovlivňující Váš celkový náhled, úsudek, přístup, vědomé i podvědomé myšlenkové pochody, příčiny a důsledky aktuálního i douhodobého chování, vzorců chování, emocí, které nás oslabují a způsobují poklesy nálady, dlouhodobě pak nespokojenost a v nejhorším lze si přivodit bloky a deprese.. indiviuální práce s příčinou vede k odblokování a změne vzorců chování k celkovému poznání sebe sama, tím dochází k uvolnění a vykročení správným směrek k sebelásce, sebevědomí, vyrovnaným emocím a harmonickému soužítí s vlastním Já.. soužítí s v harmonickém partnerství.. rozvoj a udevení do praxe intuici, vrozené schopnosti a talenty..

-------------------------------------------------------------------------------------

ČAKRA KURZ - Sebepoznání, seberozvoje a sebelásky 3 pílíře pro stabilitu, spokojenost a celistvost.

KURZ Jak být ve svém životě OSOBNOST, aneb jak mít svuj život ve svých rukách..

je to cesta sebepoznání, na vědomé úrovní bytí, kde výsledkem je uvědomění si SEBE SAMA, příjmutí se BEZ PODMÍNEK, zharmonizovaní své fyzické, duševní i energetické ČÁSTI celkového Já, vyrovnání se s MINULOSTÍ, žítí v PŘÍTOMNOSTI a své vědomé tvoření VLASTNÍ spokojené BUDOUCNOSTI..

---

TERMÍNY a HODINA:

Termíny: ZÁŘÍ 2017

nový kurz - os 18.9. 2017 volné místa

pro bližší informace či rezervaci pro Vás vhodného termínu, se na nás můžete obrátit v kamenném krámku Opavská 25 nebo telefonicky na č. 603 296 778

---

nové termíny: 2017

zájemkyně pište na emali: klicosudu@centrum.cz

délka kurzu: 7 lekcí 

- 3h. 1x za 14dní + domácí samostudium

---------------------------------------------------------------------------------


ČAKRA KURZ

17ČAKRAKURZweb.jpg ČAKRA TERAPIE - neboli sebeuvědomnění a SEBEREALIZACE skrze čakry je jedinečná technika pro rozvoj osobnosti skrze vlasní Já, shopnosti, talenty, harmonizaci energetických center a jejich vliv na aktuální stav vědomí, hmoty a celkového života..

Tady neplatí SNADNO A RYCHLE slova, které jsou pro různé terapie a zaručené metody, tady u ČAKRATERAPIE platí POMALU ale JISŤE..

tak jako BOŽÍ MLÝNY melou pomalu, ale jistě, tak i dlouhodobé a trvalé změny, musí mít pevné kořeny, zdravý a silný kmen, větve a listí tak abychom mohli sklízet "zdravé ovoce" svého vědomého usílí..

---

OD ROKU 2007-2017 - slavíme 10LET.-))

KURZY probíhají: skupinka 4-7osob)

Aktuální kurz: začínáme první lekce 18.9. 2017

obsazenost: volné místa

tel. 603296778 Marcela Zemanová


PENTAGRAM EK

EK-pentagram1.PNG v přípravě

 

PENTAGRAM EK  = Pentagram Emočních Klíčů

Odstraňte své emoční návyky, bloky a nefungující nastavení!

Je to odvážná cesta k sebepoznání svých emocí a jak je usměrnit, transformovat, využít své dary, přetransformované ze stínů, strachů, pochyb a emočních výkyvů - je to cesta k celistvosti a poznání sebe sama, uvědomnělým a zodpovědným způsobem.

vhodné pro všechny kdo chtějí zpracovat vědomě své emoce, aby nám složili ku prospěchu namísto aby jsme emocemi se nechali ovládat. (vědomě i podvědomně)

Je to cesta nalezení vlastních emočních klíčů, skrze energií živlů, vizualizací a terapií sebesama.


TAROT - 22 Archetypů poznání

 

1tarotweb1.jpg Vlastní intuitivní nauka výkladu tarotových karet -

Jejich Archetypu Osobnosti i Duše. Díky hlubšímu poznání lze zjistit propojenost s životními okruhy (karmické lekce, vzorce atd), které se nám během života opakují. Některé nás ovlivňují silně, některé jen okrajově nebo vůbec. To vše je možné vyčíst z tajemství ukryté v ARKÁNÁCH.

Velká ARKÁNA zobrazuje základní pravzorce, universální principy a zákonitosti, kterým podléhá každá lidská bytost. Je to 22 cest našeho vnitřního růstu a vývoje.

(C.G.Jung tyto principy nazývá "hlavními archetypy" nebo univerzálními prožitky, které jsou společné kolektivnímu lidskému vědomí bez ohledu na kulturní či rodinné předurčení člověka.)

Výklad TAROTU - VELKÁ ARKÁNA

celkem 3 lekce  ( 3hod. 1x za 14dní )

aktuální termín:  na objednání min. 4 osoby kurz

podrobnosti: 603296778 nebo: klicosudu@centrum.cz

---

Vlastní intuitivní nauka výkladu tarotových karet -

Výklad TAROTU - MALÁ ARKÁNA

celkem 5 lekcí  ( 3hod. 1x za 14dní )

místo: 

aktuální termín:  2017

Více...