klíč skrze učení

Zpět 

1relaxTadaaTeď1.jpg Nástroj k sebepoznání je ÚČENÍ

ÚČENÍ má mnoho podob (životní lekce, prožitky, vědomé i nevědomé zkušenosti z vlastního prožívání života)

---

Vědomé učení - je následovat svuj vnitřní hlas a prohlubovat poznání skrze konkrétního účení (kurzy, semináře, prožitkové pobyty, cestování) příjmání všeho tak jak to je, (vztahy, rodina, práce atd)  ponechat si ze všeho ponaučení z prožité zkušenosti a zároveň nedopustit, aby nám cokoliv narušovalo další cestu ( pocity viny, strachy, negativní zkušenosti), čili nenechat minulost zasahovat do přítomnosti a nedopustit, aby nám bránila v pozitivním tvoření své budoucnosti.

---

3 úrovně učení:

1. Tělesná - fyzické tělo na hmotné úrovni

nejúčinější metoda pro tělesné ZDRAVÍ  je - pohyb, dech a uvolnění

---

2. Psychická (Emoční) - Emoční tělo, psychika na nehmotné úrovni , jejiž odraz se ukazuje na hmotné úrovni.

Karmická uroveň - princip akce a reakce (hmota i nehmota)

nejúčinější metoda pro psychickou harmonii a ZDRAVÍ je

- KONCENTRACE na Dech, vědomé pozitivní myšlení,  přijetí sebe sama bez výhrad, žít s Duchovním nadhledem skrze intuici.

---

3. Duchovní - jde o poznání a žití dle principů a zákonitostí Univerza (hmoty i nehmoty)

nejúčinnější metoda k duchovnímu růstu je - Vědomá práce na sobě


nauka pro Tělo i Duši

1yogaskupinlekce2.jpg NAUKA:

Tělesná - fyzické tělo je nástroj k našemu poznánískze hmotu

nejúčinější metoda pro tělesné ZDRAVÍ  je - pohyb, dech a uvolnění

---

Psychická - Emoce, psychika je nehmotný nástroj našeho poznání a pochopení sebe sama skrze vyrovnanostnebo nevyrovnanost

NEHMOTA která řidí HMOTU (mozek,nervový systém atd)

Tak jak vnímáme sebe i okolí jde o AKCI - pozitivní / negativní (emoce, myšlenky, činy)

pak přichází zpětná REAKCE - pozitivní / negativní

(pocity, nálady, životní postoje, úhel pohledu, vlastní tvořivá energie, cesta, směřování přítomnosti a postupná tvorba budoucnosti)

nejúčinější matoda pro psychickou harmonii, ZDRAVÍ je - KONCENTRACE NA DECH, RELAXAČNÍ CVIČENÍ, MEDITAČNÍ TECHNIKY a jiné vědomé cvičení zaměřené na celkové uvolnění..