Alegorie


Alegorie je slovo pocházející z řečtiny, zn. jinotaj nebo vyjádření něčeho, např. abstraktní ideje, obrazem nějakoého projektu či děje..

Př. Alegorie spravedlnosti je obraz(socha) postavy ženy držící v jedné ruce váhy, v druhé meč a mající zavázané oči. Alegorie je možné vyjadřovat i slovy, vyjadřujíví obraz (např. Ezopovi bajky)

smysl Alegorie je zpředmětnění něčeho, aby bylo usnadněno proniknutí k podstatě věci. ( v dřívějších dobách k zastření něčeho např kritiku splečnosti )

Alegorie byly chyrakteristické pro alchymistické texty..